You are here

De ideale straat telde mee(r) en zag meer

De ideale straat telde mee(r) en zag meer
Samen maken we baan in de kroonstraat

Op donderdag 17 september 2015 tussen 7.30 en 9 uur telde de ideale straat in de Kroonstraat in Borgerhout alle verkeer ter hoogte van de Erasmusstraat en de Van leenstraat. De aanleiding was de eerste Vlaamse fietstelweek.

De ideale straat telde alle fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. We telden dus niet enkel mee, maar ook meer. Hoewel de eerste Vlaamse fietstelweek zich toespitst op meer het bovenlokaal fietsnetwerk, vindt de ideale straat dat er in grootstedelijk gebied ook meer lokaal geteld moet worden. Daarnaast lijkt het ons nodig dat alle weggebruikers in kaart gebracht worden. Op die manier kunnen we samen bekijken wat de mogelijke remmende mogelijkheden zijn voor het gebruik van de straat.

De ideale straat telde in het totaal 1.033 verkeersgebruikers waarvan 449 fietsers, 311 voetgangers, 231 auto's, 40 vrachtwagens en bestelbussen en 2 moto's. Er zijn ook 10 tientonners geteld onder de 40 vrachtwagens en bestelbussen. Daarnaast maakte een handelaar de doorstroom van het verkeer onmogelijk en levensgevaarlijk door tijdens de spits te laden en te lossen in de Kroonstraat met drie tientonners op een straatlengte van 40 meter met een breedte van 7 meter.

De Kroonstraat heeft naast de vele volwassen fietsers en voetgangers ook zeer jonge voetgangers. Op het totaal van 1.033 verkeersgebruikers zijn er 111 voetgangers jonger dan twaalf jaar. Maar ook 66 kinderen onder de twaalf gaan met fiets. Daarnaast heb je nog de bakfietsen of fietskarren. Veertien in totaal, waar vermoedelijk ook één of meerdere kinderen in zitten. Je kunt dus spreken van een hallucinant totaal van 205 zeer jonge weggebruikers die zich moeten vermengen met zwaar vrachtverkeer op weg naar school.

Ter informatie: de telling gebeurde niet zomaar per fietsers, voetganger, ... maar ook op geslacht, leeftijd, gebruikte voertuig, ... en per kwartier. De cijfers in detail.

De telactie was dus een succes. De bewoners van de Kroonstraat blijven bijgevolg vragende partij van ontvlechting van het verkeer en een autoluwe straat. Ze blijven bij het standpunt dat groot vrachtverkeer niet aanwezig hoort te zijn in drukbevolkte woongebieden met kleine straten. Het artikel over de telactie en de levensgevaarlijke situatie in de Kroonstraat kun je hier vinden op de GVA site.