You are here

Wat

Waarvoor staat de ideale straat

  • verbetering van mobiliteit en leefbaarheid
  • waarbij buurtbewoners en actieve weggebruikers voorrang krijgen op extern wegverkeer
  • en iedereen die dit project een warm hart toedraagt.

De ideale straat vertrekt hiervoor vanuit een breed perspectief, functie, ruimte, inbedding, omwonende en gebruikers van de straat, wijk. Hiervoor werken we nauw samen met de buurtbewoners die frequent de straat gebruiken.

Daarnaast staat de ideale straat ook voor meer leefbare, bewoonbare straten en buurten. Hierbij gaan we uit van een totaalvisie op planning, ontwerp en beheer dat gericht is op de mensen. Een straat zou mensen moeten verbinden. Wij werken sterk lokaal in grootstedelijke context.

Ontstaan

De ideale straat is ontstaan vanuit een jarenlange bezorgdheid van buurtbewoners in en rond de Kroonstraat in Borgerhout. Hier zijn al meerdere acties op touw gezet. Na een dodelijk fietsongeval in de Kroonstraat met een zeer jonge weggebruiker kwam de werkgroep de ideale straat in stroomversnelling. We zetten een actie op touw die duidelijk maakte dat de straat meer deelnemers telt dan enkel het gemotoriseerd verkeer. De aanleg en vorm van de straat is enkel gericht op gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer houdt geen rekening met de andere functies van de straat. We stelden daarom een heel dossier met diverse randfactoren op rond de doorsteek Zurenborg – Kroonstraat – Helmstraat.

De huidige ideale straat

De doelstelling van de huidige ideale straat is om zijn werkveld uit te breiden vanuit het concept van de ideale straat: meer leefbare, bewoonbare straten die de sociale cohesie bevorderen. Hiervoor stellen we onze structuren open en informeren we mensen die rond hun straat en buurt willen werken. Als een dossier tot een goed einde is gekomen, kunnen we hiervoor nog een ludieke actie bedenken. Op die manier zetten we het project van een straat en buurt nog meer in de schijnwerpers. Daarnaast breiden we de site uit, zodat andere (buurt)straten hun acties of initiatieven kunnen kenbaar maken.

Doelstelling

De ideale straat wil in grootstedelijke context bekomen dat er meer leefbare straten ontstaan met respect voor buurtbewoners. Met gedegen ingevulde ruimte, respect van weggebruikers, maar ook aankleding, inbedding van de straat, meer groen, actieve vormen van kunst, design … Zo willen we het aanzuigeffect van gemotoriseerd verkeer tegengaan en de publieke ruimte teruggeven aan de bewoners en niet aan het gemotoriseerd verkeer. Een straat zou zo ingericht moeten zijn dat duidelijk is dat een straat niet enkel functioneel aspect heeft, maar ook een sociaal aspect. Daarnaast speelt ook de inbedding van handelszaken en belangrijke rol om zo zwaar vrachtverkeer in woonwijken af te ronden. De ideale straat vraagt hierbij structurele maatregelen vanuit de overheid.

Toekomstperspectief

De ideale straat staat steeds open voor vernieuwing en nieuwe invalshoeken. Daarom werken we breed samen met verschillende belanghebbende: de overheid, bewoners, andere werkgroepen. De ideale straat werkt ook onder de noemer Mapping Mobility Antwerpen verder aan hun digitaliseringsprojecten om meer verkeersstromen in kader te brengen.