You are here

Project lange vandaele straat

De bewonersgroep Langevandaele ijvert voor een beter pleintje en snelheid beperkende maatregelen op maat van de straat. De Langstraat en Van Daelstraat zijn woonstraten. Woonstraten zijn laagste ordewegen die enkel en alleen bestemmingsverkeer moeten nemen en vooral een woonstraat moeten zijn. Zij ijveren voor een groter pleintje met meer groen en minder verkeer.