You are here

De Kroonstraat als hefboom voor een leefbare stad

Aanbevelingen omtrent verkeersveiligheid.

Buurtbewoners in de werkgroep ‘De ideale straat’: Ilse Nuyens (ouderraad Zevensprong), Mieke Elaut (directie Reuzenpoort), Katrien De Troch, Pieter Byloo, Katrien Ryckaert, Hanna Maes (allevier van de bewonersvereniging Kroonstraat), Stijn Verhulst (bewonersvereniging Den dreihoek), Patsy Goderis (bewonersvereniging De Ploeg).

De werkgroep ‘De ideale straat’ is ontstaan vanuit een jarenlange bezorgdheid van ouders met schoolgaande kinderen in en rond de Kroonstraat, de Turnhoutsebaan en de Helmstraat. Deze heeft een nieuwe dynamiek gekregen na 31 maart, toen Shin, een vijfjarig jongentje, op het kruispunt van de Kroonstraat en de Bleekhofstraat overleed na te zijn aangereden door een bestelwagen. Als niet ingegrepen wordt, dreigt zo’n tragisch ongeval opnieuw te gebeuren. Recent onderneemt de werkgroep ‘de ideale straat’ daarom twee initiatieven: (1) een evenement met kinderen om een vuist te maken voor een veilige Kroonstraat; (2) eenoverleg met de stad, waarbij enkele aanbevelingen worden geformuleerd en besproken. Bij het uitwerken daarvan hebben we regelmatig twee onafhankelijke verkeersdeskundigen geraadpleegd om hun visie over de voorstellen en onderzoeksmateriaal mee te nemen.