You are here

Een overweldigend succes

De Ideale Straat', een actie van leerlingen, leerkrachten en ouders voor meer verkeersveilige woonstraten, is een overweldigend succes geworden.

"We hoopten op een 4 à 500 kinderen van de vier scholen in of nabij de zeer onveilige Kroonstraat, maar er zijn er meer dan 750 gespot" aldus Mieke Elaut, mede-organisator en directie van de basisschool De Reuzenpoort.

Foto's van Kurt De Wit, http://www.kurtdewit.com